Loading...
Sürdürülebilirlik ve Çevresel Sorumluluk 2017-08-14T18:24:46+00:00
•   Doğal kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak, bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklar yerine getirilir.
•   Yatırım kararlarında çevre kirliliği ve doğal kaynakların tüketilmesinin yaratacağı sonuçlar göz önünde bulundurulur.
•   Ulusal ve uluslararası çevresel kanun ve düzenlemelere uygun hareket edilir.