Değerlerimiz

Değerlerimiz 2024-04-01T10:43:34+03:00


Değerlerimiz

İNSAN MERKEZLİ

Çalışanlarımızı takdir ettiğimizi samimi bir biçimde ve karşılığında bir şey beklemeden ifade etmek için, çevremizdekileri dinlemeyi alışkanlık haline getirmiş bulunuyoruz. Şirketimizdeki bu kültür, birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olmakta ve bizi yakınlaştırmaktadır.

DOĞRU ETİK

Her zaman dürüst ve adiliz. Çevresiyle güçlü ilişkiler kuranların her zaman kazanacağına inanıyoruz. Bütün etkileşimlerimizi basit ve her zaman karşımızdakinin lehine olacak şekilde gerçekleştiriyoruz.

“HER ZAMAN ARTAN BİR MERAKLA”

Yeni şeyler bulmak için araştırmaya, üstel endüstriler için farklı, daha etkili yönetim modelleri aramaya devam ediyoruz. Her zaman meraklıyız, her zaman arıyoruz.

AR-GE

PTG, yenilikçi ve öncü olma niteliği ile yatırıma ciddi bütçeler ayırmaktadır. Pazardaki boşlukları ve müşteri taleplerini analiz ederek, yetkin AR-GE kadrosu ile hızlı ve etkin cevaplar sunabilmektedir. Çok hızlı gelişen ve değişen sanayii sektörlerine uyum sağlamak ve sistem tasarımcılığının bir gereği olarak yeni ürünler geliştirmek amacıyla tam teşekküllü laboratuvar yatırımını gerçekleştirmiştir.