Loading...
İK Politikası 2023-01-17T18:37:36+03:00

Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını sağlayacak yenilikçi insan kaynakları sistemlerini uygulayarak insan kaynağımızın etkin yönetilmesi ve “Çalişan Memnuniyetinin Üst Seviyede Tutulmasi” amacıyla;

SEÇME VE İŞE ALMA

Sadece bugünün gereksinimlerini karşılayacak bir çalışan profili yerine şirketimizi geleceğe taşıyacak bilgi birikimi ve gelişim potansiyeline sahip, ekip çalışmasını iş yaşamının değişmez bir parçası olarak gören adayların işe alınması,

EĞİTİM VE GELİŞİM

Kurumsal ve kişisel gelişimi sağlayacak eğitimleri uygulayarak öğrenen bir organizasyon yaratılması,

KARİYER

Çalışanlarımıza her türlü gelişim fırsatı sağlayan profesyonel bir iş ortamının hazırlanarak, kariyer gelişim olanaklarının geliştirilmesi ve bugünden geleceğin lider kadrolarının yetiştirilmesi,

PERFORMANS

Çalışanlarımızın ve şirketimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla performansın objektif olarak değerlendirilerek, başarının ödüllendirilmesi,

AİLELERİMİZ

Şirket hedeflerimizin gerçekleşmesinde başarının belirleyicisi olan çalışanlarımızın ailelerinin de organizasyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi,

SOSYAL YAŞAM

Sosyal değerleri benimsemek ve bütün uygulamalarda eşit fırsat tanımak, İnsan Kaynakları Politikamızın esasını teşkil eder.