Loading...
İnsan Hakları, İş Gücü ve İstihdam 2023-01-16T17:27:36+03:00
•  İşe almada, farklı alanlarda görevlendirmede ve terfilerde tek ölçü personelin işe uygunluk vasıflarının olmasıdır; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaz.
•   Çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlanır.
•   Çalışanlar kurumu veya paydaşları zarara uğratabilecek konuları ilgili kişilere bildirir, kurum ise bu şikayetleri gizlilik prensibi ile yönetir, kaynağını açıklamaz.
•  Çalışanlar ile ilgili özel bilgiler, çalışanın izni olmadan paylaşılmaz.
•   Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için fırsat eşitliği sağlanır.
•  Çalışanlardan gelen öneri ve istekler dinlenir, yanıtlanır ve motivasyonu arttırıcı tedbirler alınır.