İş Etiği Kuralları

İş Etiği Kuralları 2024-04-01T10:41:45+03:00


İş Etiği Kuralları

Bu değerler, günlük profesyonel yaşamımızda bizlere rehberlik eden, kültürümüzü yansıtan, vizyon ve hedeflerimize doğru yönlendiren, paylaştığımız prensip ve davranışlardır.

TOPLUMA DUYARLILIK

Kendisinin ve kurumunun, topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını destekleyici davranışlar göstermek.

DÜRÜSTLÜK VE SAYGINLIK

İş ahlakı ve disiplini ile her zaman dürüst, açık ve tutarlı davranarak, karşısındakilerin saygınlığını, güvenini kazanmak ve örnek olmak.

İÇ/DIŞ MÜŞTERİYE KARŞI DUYARLILIK

İç ve dış müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlayıp, istikrarlı davranarak daimi müşteri mutluluğu yaratmak.

TAKIM RUHU VE DAYANIŞMA

Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenmek, aidiyet duygusu ile birlik içinde çalışarak çevresindekilere destek olmak ve başarıları takdir etmek.

DİNAMIZM VE ÇALIŞKANLIK

Pozitif enerjisini çevresine yansıtarak, yarattığı heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkilemek, hedeflerine yönelik hızla sonuç almak ve farklılık yaratacak öneriler geliştirmek.

DIŞA AÇIKLIK/YENİLİKÇİLİK

Yenilikleri takip etmek ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi desteklemek, girişimci olmak.

ÖZGÜVEN

Kendi bilgi, beceri ve yeteneklerine olan inancını cesaretle ortaya koymak ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenmek.