Loading...
İş Fırsatları 2023-01-16T17:28:55+03:00

PTG, başarıya giden yolda ekibinin performans ve yetkinliklerinin en önemli taşlardan biri olduğunun bilinciyle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir işe alma prosedürü uygular.

Kuruluşumuzda her görevin iş profili, buna paralel olarak iş profillerinin gerektirdiği yetkinlikler ve görevin gerektirdiği genel nitelikler belirlenmektedir. Eleman gereksinimi çerçevesinde adaylar iş profilinin gerektirdiği genel nitelikler ve yetkinliklere göre değerlendirilmektedir.

PTG iş başvurularını internet kanalıyla kabul edip, yine aynı kanalla tek tek cevaplamaktadır. Açık pozisyon olduğu durumlarda, uygun adaylar merkez ofise görüşmeye çağırılıp, ilk görüşme İnsan Kaynakları tarafından yapılmaktadır. Görüşme olumlu sonuçlanırsa ilgili birimin yöneticisiyle ikinci görüşme yapılmaktadır. Aday uygun bulunursa İnsan Kaynakları tarafından yapılan iş teklifinde, pozisyonla ilgili tüm bilgiler kendisine verilmektedir. Adayın teklifi kabulünden sonra işe giriş işlemlerine başlanmaktadır.