Loading...
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2023-01-24T11:42:34+03:00
Kendisinin ve kurumunun, topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını destekleyici davranışlar göstermek amacıyla düzenlenmiştir.
•   Gerek kurum olarak, gerekse birey olarak, faaliyet gösterilen ülkenin anayasasına, tüm yasalarına, ilgili kurallarına ve toplumun ahlak değerlerinin özüne sadık kalınır.
•   Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız ve örtülü kazanç sağlanmaz.
•   Tüm ilişkilerde ve iletişim faaliyetlerinde yerine getirilebilecek taahhütlerde bulunulur, yanlış yönlendirme yapılmaz.
•   Vergi ve diğer bütün yükümlülükler tam ve zamanında yerine getirilir.
•   Kurumun bilgi, beceri ve deneyimleri toplumun ortak çıkarları; evrensel insani kazanımlar ve kültürel mirasın korunması ve insan refahının gelişimi için kullanılır.
•   Diğer kurum ve kuruluşlar, ürünler ve kişiler hakkında olumsuz ve küçümseyen ifadeler kullanılmaz.